Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг
3-р хороо ЭХБУТрест, 208 тоот. ZIP 17070
+976 70117161
+976 99067161

Төслийн менежмент

“Космикрайс” компани нь төсөл бүрийн зорилго болон бүтцийг тодорхойлж, хугацаа, нөөц, төсөв, эрсдэлийг нарийн төлөвлөж, төлөвлөлтөд тохирсон хамгийн оновчтой, ухаалаг шийдлийг бий болгодог. Энэ хүрээнд төслийн үйл ажиллагаа эхлэхээс дуусах хүртэл бүхий л үе шатанд нэгдсэн багц төслийн удирдлагын үйлчилгээг санал болгож байна.